Til Ramte

Rehabiliteringsforløbet

Udredning:

Et forløb indledes med en struktureret afdækning af dine styrker og udfordringer. Vi screener for angst og depressive symptomer, din risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning, samt din selvoplevede livskvalitet. Vi inddrager tidligere undersøgelser, tests- og behandlingsresultater, hvis du har disse tilgængelige. Mål og indhold for forløb aftales og gøres skriftlige.

Forløb:

Tilrettelægges individuelt så du styrker dine kompetencer for bedre at kunne mestre de krav og opgaver du møder i din hverdag, og hvis relevant, i din tilknytning til arbejdsmarkedet. Varighed og intensitet for træningen aftales individuelt, ud fra dine ønsker og mål.

Du vil få træning i ex hukommelse, koncentration, overblik og problemløsning samt strategier til at håndtere og mindske ex hjernetræthed og lydfølsomhed. Du får støtte og værktøjer til at håndtere og mindske psykiatriske symptomer som ex angst, depression, misbrug, vredesudbrud eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

Sammen arbejder vi på, at du opnår en bedre forståelse af dig selv, dine reaktioner og handlemuligheder, så du kan tilrettelægge en hverdag hvor du fungerer bedst muligt og oplever mest mulig trivsel. Du vil få støtte til at implementere vaner i hverdagen som fremmer mental og fysisk sundhed.

Rammerne for forløbet:

Træning og samtaler foregår hjemme hos dig og i dit nærmiljø. Du vil have samme kontaktperson forløbet igennem. Vi samarbejder med og støtter dig i kontakten til relevante aktører i dit rehabiliteringsforløb, ex jobcenter, hjerneskadekoordinator såfremt du ønsker det. Dine pårørende inddrages i det omfang, du ønsker det.

Kontakt

Tilbage til forsiden