Til Pårørende

En hjerneskade rammer hele familien og ændrer livet for både ramte og deres pårørende. Som pårørende kan du opleve at skulle have mange forskellige ”kasketter” på, hvilket kan være praktisk og følelsesmæssigt meget belastende. Det kan være svært at finde en balance, så du også får passet på dig selv. Mange pårørende har tanker, følelser og spørgsmål, de går alene med. For hele familien, kan det være vigtigt, at den pårørende får hjælp til at passe på sig selv.

Vi tilbyder samtale og vejledning af dig som pårørende. Samtale og vejledning sigter på at du får bedre forståelse for den hjerneskaderamtes reaktioner og situation, samt at du får værktøjer til at håndtere dine nye livsbetingelser, så du også får passet på dig selv.

Børn som pårørende:

Når mor eller far får en hjerneskade, er det en følelsesmæssig belastning for barnet/den unge, som barnet/den unge har brug for hjælp til at håndtere. Voksne omkring barnet, skal være opmærksomme på, at barnet har behov for at tale med nogen om den ændring livet har taget, og det tab der er forbundet med, at mor eller far er forandret.

Man ved, at børn gør sig tanker og forestillinger om det de oplever, også selvom de ikke synes at være påvirkede af det. Børn vil bruge energi på at undertrykke deres følelser, i forsøget på at skåne den hjerneskaderamte forælder.

Vi tilbyder samtaler med børn, som pårørende til en forælder med hjerneskade.

Vi tilbyder gratis rådgivning på telefon og mail.

Kontakt

Tilbage til forsiden