Til Kommune og Jobcenter

NeuroFokus samarbejder med kommune og jobcenter om indsatser, der får borgere med erhvervet hjerneskade bragt tilbage eller tættere på arbejdsmarkedet. Alle forløb tilrettelægges individuelt ud fra opgavens karakter.

NeuroFokus har særligt specialiseret sig i rehabilitering af borgere med sammensatte kognitive og psykiatriske udfordringer. Disse borgere vil ofte have svært ved at indgå i og profitere af ordinære strukturerede forløb.

I Forløbet indgår afdækning af ressourcer og barrierer for arbejdsmarkedstilknytning, samt støtte til at borgeren opkvalificeres med strategier til at mindske og mestre følger af hjerneskaden og handle sundhedsfremmende. En vellykket rehabilitering, vil betyde øget selvstændighed og bedre livskvalitet for borgeren, ligesom det vil øge mulighederne for aktiv deltagelse i hverdags- og arbejdsliv.

Ydelser kan bevilges:

Jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 31b, 32, 68 og 74.

Lov om specialundervisning jf. Vejledning om specialundervisning for voksne kap. 6.

Jf. Serviceloven §§ 85 og 102.

Vi tilbyder gratis råd og anbefalinger på telefon og mail.

Kontakt

Tilbage til forsiden