Hjerneskade

Erhvervet hjerneskade opstår som følge af sygdom eller ulykke. Årsagerne kan være blodprop i hjernen, hjerneblødning, slag mod hovedet, hjernebetændelse, tumor mm.

Følger af hjerneskade kan være meget forskellige og afhænger af skadens omfang og hvilke områder i hjernen der er ramt. Følgerne kan omfatte fysiske og kognitive funktioner og kan ledsages af psykiske og sociale problemer.

Et menneske der pådrager sig en hjerneskade, kan opleve væsentlige ændringer i sit liv, i oplevelsen af egen identitet og syn på fremtiden. Mange får udfordringer med at få hverdagen og arbejdsliv til at fungere igen.

Følgerne efter hjerneskade bliver ofte mere tydelige, når man efter hospitalsophold er hjemme i vante omgivelser igen. Det kan være svært for den ramte og familien, at håndtere de ændrede livsbetingelser.

Ofte vil det være de kognitive og følelsesmæssige følger, der er de sværeste at forstå og håndtere for den ramte selv og for familien.

Kognitive vanskeligheder – Skjulte handicap

Kognitive vanskeligheder er meget almindelige efter en hjerneskade. Kognition betyder tænkning. Vores kognitive funktioner er de mentale funktioner, som gør det muligt at forstå omverdenen og fungere i den. Når vi tænker, lærer og agerer anvender vi kognition. Derfor har vores kognitive funktioner, så stor betydning for hvordan vi fungerer i hverdagsliv og arbejde.

Kognitive vanskeligheder kan være svære at iagttage umiddelbart, og derfor betegnes de Skjulte handicap.

Kognitive vanskeligheder kan omhandle:

 • Mental energi
 • Sansning
 • Koncentration og opmærksomhed
 • Sprog
 • Orienteringsevne
 • Hukommelse
 • Planlægning, overblik, struktur
 • Problemløsning
 • Dømmekraft, erkendelse, indsigt
 • Initiativ

Psykiatriske følger:

Det er naturligt og forventeligt, at så stor en påvirkning og forandring i ens helbred og livssituation påvirker en følelsesmæssigt. Naturlige reaktioner vil være tristhed, frustration, forvirring, sorg mm. Ofte aftager disse inden for kortere tid, og vil ikke påvirke genoptræningen mærkbart.

Alligevel er det almindeligt, at en hjerneskade ledsages af psykiske ændringer i et omfang, hvor disse forværrer de kognitive vanskeligheder yderligere og forlænger genoptræningen. Det er af stor betydning for genoptræningen og den hjerneskaderamtes livskvalitet, at de psykiatriske følgesymptomer medtænkes og behandles i rehabiliteringsforløbet.

Psykiatriske følger kan omhandle:

 • Depression
 • Selvmordstanker
 • Angst
 • Regulering og kontrol af følelser
 • Misbrug
 • Impulsivitet
 • Hallucinationer

Tilbage til forsiden