Om NeuroFokus

NeuroFokus er en professionel og sundhedsfaglig virksomhed, hvis formål er at hjælpe dig med erhvervet hjerneskade til at fungere bedst muligt, samt styrke dine muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Baggrunden for NeuroFokus er et mangeårigt engagement i arbejdet for, at mennesker med erhvervet hjerneskade tilbydes rehabilitering der fremmer mental sundhed og integrerer forebyggelse og indsatser for kognitive, psykiatriske og sociale følger.

Jeg, Mette Storm Jørgensen er stifter af NeuroFokus, og som sygeplejerske har jeg specialiseret mig i samtaler, støtte og træning af mennesker med erhvervet hjerneskade, hvor kognitive vanskeligheder og psykiatriske symptomer indbyrdes forstærker og komplicerer hinanden.

Min tilgang er kognitiv adfærdsterapeutisk og neuropædagogisk.

Jeg samarbejder med relevante aktører i dit rehabiliteringsforløb, og er del af et netværk af faglige specialister, der kan inddrages efter behov.

Jeg er optaget af, at mennesker med hjerneskade på trods af problemfyldt adfærd, tilbydes rehabiliterende indsatser der fokuserer på individet og sigter på at bringe den enkeltes ressourcer i spil til glæde for dem selv, familien og samfundet.

Tilbage til forsiden